Sigma Facade Topcoat Quartz

Kolor
Opakowanie handlowe
9.63L BAZA ZN (COLOR PRO)
10L BAZA LN (COLOR PRO)
10L BIAŁY
 • Przeznaczenie

  Elastyczna farba strukturalna - kwarcowa na bazie żywic syntetycznych do fasad przeznaczona do dekoracyjnego wykańczania powierzchni niemalowanych jak beton, tynk, beton komórkowy, cegła murarska jak również podłoży zagruntowanych uprzednio powłoką kwarcową. Stosowana także, jako powłoka podkładowa pod strukturalne tynki syntetyczne przy pracach elewacyjnych. Tworzy strukturalną, dekoracyjną powłokę odporną na zarysowania i zadrapania oraz na działanie czynników atmosferycznych.
 • Główne zalety
  • wysoka odporność mechaniczna
  • farba strukturalna
  • możliwość kreowania różnego rodzaju efektów dekoracyjnych
  • efekt drobnego baranka
 • Dane techniczne

  Kolory Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro.
  Lepkość Haake 23±1oC, [dPas] 155 ÷ 180
  Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,33
  Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 6 h
  Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 24 h
   
  Sposób nanoszenia Wałek lub natrysk
   
  Zawartość części stałych, min. [%wag]
   
  55,5
  Wielkość ziarna [μm] 200 ÷ 1500 Grube (S3)
   
  Wygląd powłoki
   
  Mat (G3)
   
  Grubość powłoki na sucho [μm] 200 ÷ 400 (E4)
  Współczynnik przenikania pary wodnej Sd   ≥ 0,14 [m]
  Sd   < 1,4 [m]
  Średni Klasa 2 (V2)
   
  Przepuszczalność wody [kg/(m2 ·h0,5)] ≤ 0,1
  Mała Klasa 3 (W3)
   
  Klasyfikacja G3, E4, S3, V2, W3, A0,
  Rekomendowana ilość warstw
   
  2
   
  Wydajność do 500 g/m2 przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.
   
 • Sposób stosowania

  Przygotowanie podłoża

  Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). Naprawy powierzchni należy wykonywać materiałami bez zawartości wapna. Zarówno świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (podłoża nigdy nie malowane) należy zagruntować gruntem Sigmafix Universal. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów. W przypadku stosowania farb kolorowych, szczególnie kolorów ciemnych należy podłoże zneutralizować, aby uniknąć efektu wykwitów solnych lub alkalnych (np. świeże miejsca tynkowania zobojętnić za pomocą preparatu zawierającego rozpuszczone w wodzie fluorokrzemiany).
   

  Malowanie

  Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
  Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 7% obj. Zalecana ilość warstw 2. Nakładać pędzlem, wałkiem, a następnie należy fakturować przy pomocy wałka do uzyskiwania efektów dekoracyjnych. Kolejną warstwę, bez rozcieńczania należy nakładać po wyschnięciu pierwszej.
  Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.
   

  Dodatkowe informacje

  Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%.
  Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki.
  Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
   

  Zalecenia BHP i P.Poż

  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
  Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
 • Narzędzia

  • Wkład do wałka Polyamide magic

  • Wkład do wałka Owcza wełna

  • Wkład do wałka Coarse Structure

  • Pędzel płaski

 • Pliki do pobrania