Sigma Siloxan Topcoat

Kolor
biały + Color PRO
Wygląd powłoki
mat
Opakowanie handlowe
10L
10L BAZA LN, ZN, DN
Wydajność
7m2/L
Oblicz orientacyjnie zużycie farby dla malowanej powierzchni*
m2

* Kalkulator dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy uzyć wskazanego podkłądu

 • Przeznaczenie

  Farba nawierzchniowa przeznaczona do malowania ścian zewnętrznych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz przy konserwacji zabytków, odporna na działanie ekstremalnych czynników atmosferycznych. Posiada właściwości hydrofobowe (chroni ściany przed nasiąkaniem wodą), odporna na zanieczyszczenia i kurz. Do stosowania na tynkach cementowo-wapiennych, wapiennych, murach z cegły, a także tynkach syntetycznych. Nadaje się również do malowania powierzchni pokrytych starymi farbami silikonowymi, emulsyjnymi i silikatowymi, wcześniej zmatowionymi. Stosowana również, jako wykończenie w systemach ociepleń. Nie zaleca się stosowania produktu na podłoża żelbetonowe.
 • Główne zalety
  • bardzo dobrze przepuszczalna dla pary wodnej
  • wysoka odporność na zmienne warunki atmosferyczne
  • wysoka odporność na zanieczyszczenia i kurz
  • wysoka estetyka powłoki
  • wysoka odporność na wnikanie wody deszczowej
  • doskonale hydrofobowa
 • Dane techniczne

  Kolory Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro.
  Lepkość Haake 23±1oC, [dPas] 36,0 ÷ 44,0
  Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,65 ÷ 1,75
  Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 3 h
  Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 6 h
   
  Sposób nanoszenia Wałek, pędzel lub natrysk
   
  Zawartość części stałych, min. [%wag]
   
  55,0
  Wielkość ziarna [μm] < 300 Średnie (S2)
   
  Połysk Mat (G3)
   
  Grubość powłoki na sucho [μm] > 100
  ≤ 200 (E3)
  Współczynnik przenikania pary wodnej Sd   < 0,14 [m]
  Duży - Klasa 1 (V1)

  > 150 [g/(m2·d)]
  Duży - Klasa 1 (V1)
  Przepuszczalność wody [kg/(m2 ·h0,5)] ≤ 0,1
  Mała Klasa 3 (W3)
   
  Klasyfikacja G3, E3, S2, V1, W3, A0, 
  Wygląd powłoki
   
  Matowy
   
  Rekomendowana ilość warstw
   
  2
   
  Wydajność do 7m2/l przy jednej warstwie
   
 • Sposób stosowania

  Przygotowanie podłoża

  Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych).
  Podłoże niemalowane:
  Świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (ściany nigdy nie malowane) należy zagruntować preparatem Sigmasiloxan Fix lub Sigmasiloxan Synfix.
  Podłoże malowane:
  Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów,a w przypadku chłonnego podłoża należy zagruntować Sigmasiloxan Fix lub Sigmasiloxan Synfix. W przypadku stosowania farb kolorowych, szczególnie kolorów ciemnych należy podłoże zneutralizować, aby uniknąć efektu wykwitów solnych lub alkalnych (np: świeże miejsca tynkowania zobojętnić za pomocą preparatu zawierającego rozpuszczone w wodzie fluorokrzemiany).
   

  Malowanie

  Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
  Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 3% obj. Zalecana ilość warstw 2. Kolejną warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej.
  Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą .
   

  Dodatkowe informacje

  Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%.
  Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki.
  Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
   

  Zalecenia BHP i P.Poż

  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
  Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
 • Narzędzia

  • Wkład do wałka Owcza Wełna Extra

 • Pliki do pobrania