Sigma Indurin

Kolor
biały + Color PRO
Wygląd powłoki
mat
Opakowanie handlowe
12.5L
1L BAZA LN, ZN, DN
4L BAZA LN, ZN, DN
12.5L BAZA LN, ZN, DN
Wydajność
7m2/L
Oblicz orientacyjnie zużycie farby dla malowanej powierzchni*
m2

* Kalkulator dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy uzyć wskazanego podkłądu

 • Przeznaczenie

  Silikonowana farba fasadowa na bazie kopolimerów akrylowych, zawierająca specjalne środki silikonowe dodatkowo polepszające własności farby. Do zastosowań zewnętrznych na skarbonatyzowane tynki mineralne, tynki na bazie żywic syntetycznych, podłoża ceglane, konstrukcje betonowe, nośne stare powłoki farb. Wyrób może być stosowany do malowania ścian wewnątrz pomieszczeń.
 • Główne zalety
  • bardzo dobre krycie
  • matowa
  • niska chłonności wody
  • ochrona betonu przed korozją
 • Dane techniczne

  Kolory Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color PRO.
  Lepkość Haake 23±1oC, [dPas] 55,0 ÷ 65,0
  Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,50 ÷ 1,60
  Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 2 h
  Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 h
   
  Sposób nanoszenia Pędzel, wałek lub natrysk
   
  Zawartość części stałych, min. [%wag]
   
  55
  Wielkość ziarna [μm] 100 - 300 Drobne (S1)
   
  Wygląd powłoki Matowy
   
  Grubość powłoki na sucho [μm] 100 - 200 (E3)
  Współczynnik przenikania pary wodnej Sd  ≥ 0,14
        < 1,4[m]
  Średnia Klasa 2 (V2)

  ≤ 150 [g/(m2· d)]
  > 15 [g/(m2·d)]
  Średnia Klasa 2 (V2)
  Przepuszczalność wody [kg/(m2· h0,5)]  ≤0,1
  Mała Klasa 3 (W3)
  Przepuszczalność dwutlenku węgla Sd [m]  Sd 117 (C1)
   
  Przepuszczalność dwutlenku węgla [g/(m2 ·d)] < 5 (C1)
   
  Klasyfikacja G3, E3, S1, V2, W3, A0, C1
  Rekomendowana ilość warstw 2
   
  Wydajność do 7 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
 • Sposób stosowania

  Przygotowanie podłoża

  Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). Nie należy stosować wyrobu na podłoża o podwyższonej wilgotności ze względu na możliwość występowania wykwitów i wysoleń Podłoże niemalowane: Zarówno świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (podłoża nigdy nie malowane) należy zagruntować gruntem Sigmafix Universal. Podłoże malowane: Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.
  W przypadku stosowania farb kolorowych, szczególnie kolorów ciemnych należy podłoże zneutralizować, aby uniknąć efektu wykwitów solnych lub alkalnych (np. świeże miejsca tynkowania zobojętnić za pomocą preparatu zawierającego rozpuszczone w wodzie fluorokrzemiany).

  Malowanie

  Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 2. Kolejną warstwę, bez rozcieńczania należy nakładać po wyschnięciu pierwszej. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

  Dodatkowe informacje

  Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do +30 °C i wilgotności względnej powietrza w zakresie 45%-80%. Należy zwrócić uwagę, aby malowane podłoże nie było nagrzane słońcem. Pełne właściwości mechaniczne powłoka uzyskuje po 4 tygodniach. Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Wyrób biały nie jest przeznaczony do stosowania w komputerowym systemie kolorowania. Najlepszy efekt wizualny można uzyskać poprzez natryskową metodę aplikacji. Stosując tradycyjne metody aplikacji (np. wałek, pędzel), przy nieodpowiednim doborze narzędzia, technice malowania i niesprzyjających warunkach (temperatury i wilgotności względnej powietrza) możliwe jest wystąpienie smug na niektórych kolorach. W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich pojemnikach opakowaniach ze złożonym zamówieniem.
   
  Zalecenia BHP i P.Poż

  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
  Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.sigmacoatings.com.pl
   
 • Narzędzia

  • Wkład do wałka Owcza Wełna Extra

  • Wkład do wałka Polyamide

  • Wkład do wałka Polyamide Magic

 • Pliki do pobrania