Sigmafix Universal

Kolor
bezbarwny
Wygląd powłoki
mat
Opakowanie handlowe
1L
5L
10L
Wydajność
8m2/L
Oblicz orientacyjnie zużycie farby dla malowanej powierzchni*
m2

* Kalkulator dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy uzyć wskazanego podkłądu

 • Przeznaczenie

  Wodorozcieńczalny koncentrat gruntujący i uszczelniający, na bazie kopolimerów akrylowych, przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Stosowany pod farby oparte na spoiwach organicznych i inne powłoki ścienne lub jako powłoka neutralizująca właściwości absorpcyjne niezagruntowanych powierzchni, podłoży kredujących i pylących. Może być używany, jako powłoka podkładowa na niezagruntowane ściany pozwalająca uzyskać dobrą przyczepność kolejnych warstw farby, trwałość i jednolitość koloru oraz jednakowy połysk na całej powierzchni.

 • Główne zalety
  • wyrównuje i zmniejsza chłonność podłoża
  • wzmacnia podłoże
  • paroprzepuszczalny
  • stabilizuje podłoże
  • zmniejsza zużycie farb nawierzchniowych
  • drobnocząsteczkowy
 • Dane techniczne

  Kolory Mleczny (powłoka sucha jest prawie bezbarwna).
  Gęstość ok. 1,0 g/cm3 (biała)
  Zawartość części stałych ok. 25,9% objętości
  Sposób nanoszenia Pędzel ławkowiec
  Wydajność praktyczna ok. 8 m2/l, zależna od rodzaju i struktury powierzchni
  Sucha dotykowo po ok. 2 godz.
  Następna warstwa po ok. 6 godz.
  Okres magazynowania 12 miesięcy w chłodnym i suchym miejscu
 • Sposób stosowania

  Przygotowanie podłoża

  Impregnowanie powierzchni niemalowanych
  Podłoże należy oczyścić i usunąć wszelkie zanieczyszczenia.

  Gruntowanie powierzchni malowanych farbami niezmywalnymi
  Dokładnie usunąć istniejące warstwy farby niezmywalnej. Zagruntować pylące powierzchnie stosując Sigmafix Universal.

  Powierzchnie powłok zniszczonych pod wpływem działania warunków atmosferycznych
  Dokładnie oczyścić. Gruntować stosując Sigmafix Universal.

  Sposób użycia

  System na nowe podłoża
  Zagruntować powierzchnię Sigmafix Universal. Warstwa wykończeniowa: farba ścienna, zwykle 2 warstwy.

  Konserwacja
  Na niepomalowane miejsca nałożyć podkład Sigmafix Universal. Warstwa nawierzchniowa: farba ścienna. Dobrze wymieszać przed malowaniem.

  Narzędzia
  Pędzel ławkowiec.

  Rozcieńczalnik
  - Podłoża mocno chłonące: 1 część Sigmafix Universal na 3 części wody, gruntować co najmniej dwukrotnie mokro na mokro, do uzyskania odpowiedniej chłonności podłoża
  - Inne podłoża: część Sigmafix Universal na 4 części wody

  Czyszczenie narzędzi
  Woda kranowa

  Dodatkowe informacje
  Temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej 5°C w czasie malowania i schnięcia. Powierzchnie zawierające wapno lub cement powinny być dostatecznie dojrzałe, aby zanikł odczyn alkaliczny. Usunąć osypujące się i pylące warstwy.

  Wskazówki BHP i PPOŻ
  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
  Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
 • Narzędzia

  • Pędzel ławkowiec

  • Wkład do wałka Microstar

 • Pliki do pobrania