Sigma Kwarts

Kolor
biały + Color PRO
Wygląd powłoki
struktura
Opakowanie handlowe
10L
10L BAZA ZN
 • Przeznaczenie

  Farba strukturalna przeznaczona do dekoracyjnego wykańczania powierzchni uprzednio nie malowanych jak beton, tynk, beton komórkowy, gips oraz podłoży uprzednio malowanych farbami o dobrej przyczepności. Stosowana także, jako powłoka podkładowa pod strukturalne tynki syntetyczne lub strukturalne. Tworzy gruboziarnistą, dekoracyjną powłokę odporną na zmywanie i ścieranie. Może być również stosowana jako warstwa zwiększająca przyczepność na trudnych podłożach, takich jak stare lamperie, przed aplikacją kolejnych warstw lub reprofilacji.
 • Główne zalety
  • wysoka odporność mechaniczna
  • umożliwia uzyskanie szerokiej gamy efektów dekoracyjnych
  • skutecznie kryje drobne spękania podłoża
  • zwiększa przyczepność na trudnych podłożach
 • Dane techniczne

  Kolory Biały i kolory pastelowe dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro.
  Gęstość 200,5oC, [g/cm3] 1,40 ± 5%
  Lepkość Haake 23±1oC, [dPa * s] 90 ÷ 105
   
  Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 2 h
  Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 16 h
   
  Sposób nanoszenia pędzel, wałek, natrysk lub paca
  Zawartość części stałych, min. [%wag]
   
  ≥ 67
  Wygląd powłoki
   
  struktura
   
  Rekomendowana ilość warstw
   
  2
   
  Wydajność
   
  do 700 g/m2 przy jednej warstwie w zależności od chłonności, chropowatości podłoża i zastosowanej metody malowania
   
 • Sposób stosowania

  Przygotowanie podłoża

   
  Stare powłoki farb oraz słabo związane i łuszczące się, należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą.
  Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, o wyrównanej chłonności.
  Naprawy powierzchni należy wykonywać materiałami bez zawartości wapna.
  Zarówno świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) należy zagruntować  gruntem Sigmafix Universal.
  Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.
  Pozostałości po farbach klejowych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą.
  Powierzchnie pomalowane farbami alkidowymi należy oczyścić i zmatowić w celu zwiększenia przyczepności.
   

  Malowanie

  Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
  Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.
  Nakładanie wałkiem:
  Na powierzchnie niezagruntowane należy nałożyć grunt Sigmafix Universal zgodnie z instrukcją stosowania. Następnie za pomocą wałka Perlon lub Poliacrylic należy nałożyć podkładową warstwę Sigma Kwarts, rozcieńczoną wodą 15-20%. Po wyschnięciu podkładu należy nałożyć warstwę Sigma Kwarts nierozcieńczoną, również za pomocą wałka Perlon lub Poliacrylic, w zależności od żądanej grubości warstwy. Na mokrej powłoce farby niezwłocznie uformować strukturę, np. wałkiem Coarse Stucture lub szczotką.
  Nakładanie pacą:
  Na powierzchnie niezagruntowane należy nałożyć grunt Sigmafix Universal zgodnie z instrukcją stosowania. Następnie za pomocą wałka Perlon lub Poliacrylic należy nałożyć podkładową warstwę Sigma Kwarts, rozcieńczoną wodą 15-20%. Po wyschnięciu podkładu nałożyć warstwę Sigma Kwarts nierozcieńczoną, równomierną warstwą, za pomocą pacy metalowej. Na mokrej powłoce niezwłocznie wykonać strukturę, np. za pomocą pacy plastikowej, szpachelki metalowej lub plastikowej, pędzla płaskiego, gumowego wałka do tapet.
  Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą. Podczas wykonywania efektów dekoracyjnych czas schnięcia może się wydłużyć do 24h.
   

   
  Dodatkowe informacje

   
  Farba charakteryzuje się doskonałą przyczepnością zarówno w przypadku powierzchni porowatych jak i gładkich.
  Nie zaleca się stosowania farby Sigma Kwarts w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności np. w kuchniach i łazienkach pomalowanych farbami alkidowymi.
  Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności względnej powietrza poniżej 85%.
  Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
   
                                                                         
   
  Zalecenia BHP i P.Poż

  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
  Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
 • Narzędzia

  • Rajberka

  • Wkład do wałka Microfibre

 • Pliki do pobrania