Sigma Siloxan

Kolor
biały + Color PRO
Opakowanie handlowe
10L
Wydajność
7m2/L
Oblicz orientacyjnie zużycie farby dla malowanej powierzchni*
m2

* Kalkulator dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy uzyć wskazanego podkłądu

 • Przeznaczenie

  Farba silikonowa klasy premium, przeznaczona do malowania ścian zewnętrznych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz przy konserwacji zabytków, odporna na działanie ekstremalnych czynników atmosferycznych. Posiada właściwości hydrofobowe (chroni ściany przed nasiąkaniem wodą), odporna na zanieczyszczenia i kurz. Do stosowania na tynkach cementowo-wapiennych, wapiennych, murach z cegły, a także tynkach syntetycznych. Nadaje się również do malowania powierzchni pokrytych starymi farbami silikonowymi, emulsyjnymi i silikatowymi, wcześniej zmatowionymi. Stosowana również, jako wykończenie w systemach ociepleń. Farba może być również stosowana we wnętrzach. 
 • Główne zalety
  •  Odporność na deszcz już po 20 min (technologia Quick Rain Resistance)
  • Oparta na ultralekkich wypełniaczach (technologia Light & Easy)
  • Lżejsza o 30% od standardowych farba fasadowych
  • Opakowanie pochodzi z recyklingu
  • Bardzo dobrze przepuszczalna dla pary wodnej 
  • Wysoka odporność na zmienne warunki atmosferyczne 
  • Wysoka odporność na zanieczyszczenia i kurz
  • Wysoka estetyka powłoki
  • Wysoka odporność na wnikanie wody deszczowej
  • Doskonale hydrofobowa
   
 • Dane techniczne

  Kolory Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro.
  Lepkość Haake 23±1oC, [dPas] 36,0÷44,0
  Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,1
  Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 3 h
  Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 6 h
   
  Sposób nanoszenia Pędzel, wałek, natrysk 
   
  Zawartość części stałych, min. [%wag]
   
  55,
  Wielkość ziarna [μm] < 300 Średnie (S2)
   
  Wygląd powłoki
   
  Mat (G3)
   
  Grubość powłoki na sucho [μm]
  > 100
  ≤ 200 (E3)
  Współczynnik przenikania pary wodnej
  Sd < 0,14 [m]
  Duży Klasa 1 (V1)
  > 150 [g/(m² · d)]
  Duży Klasa 1 (V1)
  ≤ 0,1
  Przepuszczalność wody [kg/(m2 ·h0,5)]
  ≤ 0,1
  Mała Klasa 3 (W3)
  Klasyfikacja G3, E3, S2, V1, W3, A0
  Rekomendowana ilość warstw
   
  2
   
  Wydajność Ok. 7 m²/l (ok. 0,14 l/m2) przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.
 • Sposób stosowania

  Przygotowanie podłoża

  Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych).
  Podłoże surowe: Świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (ściany nigdy nie malowane) należy zagruntować preparatem Sigma Fix Universal.
  Podłoże malowane: Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów, a w przypadku chłonnego podłoża należy zagruntować Sigma Fix Universal. 
  W przypadku stosowania farb kolorowych, szczególnie kolorów ciemnych należy podłoże zneutralizować, aby uniknąć efektu wykwitów solnych lub alkalnych (np. świeże miejsca tynkowania zobojętnić za pomocą preparatu zawierającego rozpuszczone w wodzie fluorokrzemiany).
   

  Malowanie

  Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 3% obj. Zalecana ilość warstw 2. Kolejną warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

  Dodatkowe informacje

  Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +2°C do +35 °C i wilgotności względnej powietrza poniżej 85%. Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu. 
  W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich pojemnikach opakowaniach ze złożonym zamówieniem.

  Zalecenia BHP i P.Poż

  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
  Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
 • Pliki do pobrania