Sigma Sol-Silicate Topcoat

Kolor
Biały + Color Pro
Opakowanie handlowe
1L
10l BAZA LN, DN
Wydajność
8m2/L
Oblicz orientacyjnie zużycie farby dla malowanej powierzchni*
m2

* Kalkulator dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy uzyć wskazanego podkłądu

 • Przeznaczenie

  Farba  przeznaczona do dekoracyjno–ochronnego malowania i renowacji wnętrz oraz fasad budynków. Kombinacja spoiw zolu krzemionkowego i szkła wodnego, umożliwia stosowanie farby nie tylko na podłoża mineralne (np. tynki cementowe, wapienne lub "stare" powłoki silikatowe), lecz także na wiele podłoży organicznych bez dodatkowych warstw podkładowych. Może być również stosowana w budynkach mieszkalnych, przemysłowych, biurowych, a szczególnie obiektów zabytkowych i historycznych. Nadaje się do renowacji istniejących dobrze związanych i nośnych powłok farb dyspersyjnych, tynków oraz podłoży mineralnych. Ze względu na wysoką paroprzepuszalność doskonale nadaje się do stosowania w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Technologia zolu krzemionkowego i silikatu zawiera w sobie wszystkie zalety klasycznej farby dyspersyjno-krzemianowej oraz umożliwia nakładanie jej na organiczne (dyspersyjne) systemy farb. Farba wiąże się z podłożem mineralnym na skutek reakcji chemicznej, jednocześnie specjalna formuła pozwala na aplikacje na powierzchniach farb i tynków opartych na spoiwach syntetycznych lub gipsowych.
 • Główne zalety
  • Na bazie spoiw zolu krzemionkowego i szkła wodnego – zolsilikat
  • Niska zawartość części organicznych – poniżej 5%. Zgodność z normą dla farb silikatowych DIN18364
  • Wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych
  • Wysoka hydrofobowość (W3 wg EN 10062)
  • Najwyższa przepuszczalność pary wodnej (V1)
  • Powłoka antystatyczna  - odporna na zanieczyszczenia i kurz
  • 0% rozpuszczalników organicznych
  • Mineralnie matowy charakter powłoki
  • Mikroporowata - otwarta dyfuzyjnie powłoka
  • Doskonała przyczepność do podłoży mineralnych, trwale łączy się z podłożem
  • Naturalna ochrona powłoki przed mikroorganizmami  (wysokie pH >11)
 • Dane techniczne

  Kolory Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color PRO. 
  Gęstość 23oC, [g/cm3] 1,52
  Temperatura zapłonu [oC] Nie dotyczy
   
  Nastepna warstwa po ok. [h] 4
   
  Sposób nanoszenia Wałek, pędzel lub natrysk
   
  Zawartość części stałych, min, [%wag]
   
  58
  Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę
   
  90
  Wygląd powłoki Głęboki mat
   
  Rekomendowana ilość warstw 2
   
  Wydajność Do 9 m²/l (ok. 125 ml/m2) przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.
 • Sposób stosowania

  Przygotowanie podłoża
  Podłoże powinno być suche - o wilgotności maksymalnie 5%.Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). Stare luźno związane powłoki farb należy usunąć mechanicznie lub przez zmycie powierzchni ścian silnym strumieniem wody do odsłonięcia właściwego podłoża. Dobrze związane powłoki farb nie wymagają usunięcia. Ubytki i spękania podłoża należy uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną lub wyrównującą. Miejsca spękań i ubytków podłoża należy zagruntować jednowarstwowo gruntem wzmacniającym Sigma Siloxan Fix lub Sigmafix Universal. Podłoże chłonne, należy gruntować do nasycenia podłoża Sigma Siloxan Fix lub Sigmafix Universal. Jeżeli po zagruntowaniu podłoże nadal wykazuje zwiększoną chłonność  - gruntowanie należy powtórzyć. Gruntowanie przeprowadzić, na co najmniej 12 godzin przed naniesieniem farby Sigma Sol-Silicate Topcoat. W przypadku stosowania farb kolorowych, szczególnie kolorów ciemnych i nasyconych należy podłoże zneutralizować, aby uniknąć efektu wykwitów solnych lub alkalnych (np. świeżo otynkowane powierzchnie zagruntować gruntem Sigma Siloxan Synfix).
   
  Malowanie

  Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do +30 °C i wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Farbę Sigma Sol-Silicate Topcoat przed użyciem należy dokładnie wymieszać w oryginalnym opakowaniu w celu ujednolicenia koloru i konsystencji.  Farbę należy nanieść w dwóch warstwach w ilości od 90 do 125 ml/m² na mokro przy 1 warstwie. Na właściwie przygotowaną powierzchnię ściany nanieść pierwszą warstwę farby o lepkości handlowej lub rozcieńczoną przez dodatek max 3% obj. wody. Kolejną warstwę nakładaj po 4h farbą o lepkości handlowej. W niesprzyjających warunkach (niska temperatura, wysoka wilgotność) malowanie należy wykonać na drugi dzień. W celu uzyskania wysokich walorów dekoracyjnych zaleca się malowanie drugiej warstwy wałkiem z owczej wełny, włókna poliamidowego lub metodą natrysku hydrodynamicznego lub pneumatycznego. Malowanie należy prowadzić w taki sposób, aby bez przerywania pracy wymalować fragment elewacji w naturalny sposób odcięty gzymsami, płaszczyznami okien itp. Unika się w ten sposób łączenia fragmentów na gładkich powierzchniach. Przy aplikacji natryskiem należy szczególnie zwrócić uwagę na grubość nanoszonej warstwy, tak by nie przekroczyć zalecanych nakładów na m².
   
   
  Dodatkowe informacje

  W ciągu pierwszych 2-3 godzin po nałożeniu należy chronić elewację przed deszczem i intensywnym promieniowaniem słonecznym. Nie maluj nagrzanej powierzchni. W czasie malowania i wysychania elewacji zaleca się stosowanie odpowiednich osłon rusztowaniowych. Stolarkę budowlaną, elementy ceramiczne, klinkier, kamień naturalny, chodniki i otoczenie należy starannie zabezpieczyć. W razie zabrudzenia natychmiast zmyć dużą ilością wody. Wyschnięta farba jest trudna do usunięcia. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.  Wysoka alkaliczność chroni powłokę - nie ma potrzeby stosowania biocydów w celu ochrony przed glonami i grzybami W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem.
   
 • Pliki do pobrania