Sigmavar 2K PU

Kolor
Bezbarwny
Wygląd powłoki
Połysk
półmat
mat
Opakowanie handlowe
0.45L - utwardzacz
4.5L - lakier
Wydajność
10m2/L - utwardzacz
 • Przeznaczenie

  Sigmavar 2K PU jest dwuskładnikowym wodorozcieńczalnym lakierem poliuretanowym do lakierowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a w szczególności podłóg drewnianych: parkietów, mozaiki parkietowej, podłóg przemysłowych i desek. Wyróżnia się bardzo wysoką odpornością mechaniczną oraz łatwością stosowania. Tworzy dekoracyjne, nieżółknące powłoki odporne na działanie wody oraz czynników chemicznych takich jak alkohol, roztwory środków myjących.
 • Główne zalety
  • wysoka odporność na ścieranie i zarysowania 
  • elastyczna powłoka lakierowa 
  • nie zawiera NMP 
  • wysoka odporność chemiczna 
  • odporność na ślady obuwia (BHMR) 
  • długotrwały efekt dekoracyjny powłoki 
  • spełnia wymagania normy DIN V18032-2 (połysk i półmat) w zakresie podatności na poślizg 
  • klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień, zgodnie z PN-EN 13501-1:2007 (połysk i półmat) klasa Cfl – s1 
  • spełnia wymagania normy PN –EN 14904 w zakresie podatności na poślizg (połysk i półmat), odbicia zwierciadlanego i odporności na ścieranie
   
 • Dane techniczne

  Kolory Bezbarwny
  Połysk Połysk (porównywany z połyskiem lakierów rozpuszczalnikowych), półmat, mat
  Gęstość w 20±0,5 °C, [g/cm³]  1,025 – 1,050
  Rozlewność, stopień, co najmniej 8
   
  Czas schnięcia powierzchniowego [h], najwyżej 1,5
  Czas całkowitego utwardzenia, [dni] 7
  Odporność na ścieranie, kg/μm  min. 0,9 
  Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h] 4-8 
  Ilość warstw 2-3
   
  Wydajność normowa 10 m²/l* w zależności od przyjętej technologii
  Rozcieńczalnik Woda
 • Sposób stosowania

   Przygotowanie podłoża

  Powierzchnia przeznaczona do lakierowania powinna być czysta, sucha, bez pozostałości np. past woskowych i środków nabłyszczających. Stare powłoki lakierowe należy usunąć. Rysy i szczeliny wypełnić szpachlą SIGMAVAR FILLER wymieszaną z drobnym pyłem drzewnym. Przed lakierowaniem podłoga powinna być wyszlifowana a następnie dokładnie oczyszczona z pyłu. 
  Na tak przygotowane podłoże nanieść SIGMAVAR Primer. Po wyschnięciu podkładu przystąpić do lakierowania SIGMAVAR 2K PU.
   

  Lakierowanie

  Przed użyciem SKŁADNIK A należy wymieszać poprzez kilkakrotne silne wytrząsanie w zamkniętym opakowaniu. Lakier jest gotowy do użycia po zmieszaniu obu składników w następującej proporcji objętościowej: 
  • 10 części SIGMAVAR 2K PU (SKŁADNIK A) 
  • 1 część SIGMAVAR 2K PU UTWARDZACZ (SKŁADNIK B) 
  Po wprowadzeniu utwardzacza całość należy dokładnie wymieszać przez wytrząsanie (ok. 1 min.) i pozostawić w rozszczelnionym opakowaniu, na co najmniej 10 min., przefiltrować. Tak przygotowana mieszanina nadaje się do użytku w czasie do 1,5 h. Lakier nakładać przy użyciu wałka do lakierów wodorozcieńczalnych marki PROGOLD. 
  Lakier rozprowadzać po posadzce płynnymi ruchami na przemian w poprzek a następnie wzdłuż słojów drewna lub w kierunku głównego źródła padania światła unikając tworzenia się kałuż. W celu uniknięcia powstania nakładek między lakierowanymi kolejnymi polami należy lakierować metodą "mokre do mokrego. Przed nałożeniem kolejnych warstw lakieru pozostawić do wyschnięcia czas schnięcia wynosi ok. 4-8 h. Dla każdej kolejnej nakładanej warstwy lakieru przewidywany jest nieco dłuższy czas schnięcia. 
  W celu uzyskania powłoki finalnej o wysokiej estetyce oraz w przypadku przekroczenia 24 h od poprzedniego lakierowania należy wykonać matowienie powłoki siatką lub papierem ściernym o granulacji 180-220.
  Po odkurzeniu posadzki w celu usunięcia resztek pyłu zalecamy nałożyć lakier nawierzchniowy (Składnik A) za pomocą blachy parkieciarskiej tzw. „blachę sprzątającą”. Po wyschnięciu międzywarstwy (około 30 minut) nałożyć finalną warstwę lakieru 2K PU.
   
   
  Technologie lakierowania

  W każdym systemie w razie potrzeby:
  • Szczeliny i ubytki w podłodze wyszpachlować szpachlą SIGAMAVAR Filler zmieszanym z pyłem drzewnym
  • Szlif wykończeniowy: papier lub siatka 100-120 w zależności od ustalonego standardu i przewidywanego użytkowania posadzki
  System Standard – 230 ml/m2
  1. SIGMAVAR Primer, 1 -krotnie wałkiem lub 2-krotnie szpachlą parkieciarską
  2. SIGMAVAR 2K PU, 2-krotnie wałkiem, jednorazowy nakład 100 ml/m2, po 2 warstwie szlif międzywarstwowy oraz blacha „sprzątająca”
  System Professional –  podłogi wysoko obciążone – 330 ml/m2
  1. SIGMAVAR Primer, 1-krotnie wałkiem 
  2. SIGMAVAR 2K PU, wałkiem 2-krotnie, jednorazowy nakład 100 ml/m2
  3. Szlif międzywarstwowy oraz blacha „sprzątająca”
  4. SIGMAVAR 1K PU, 1-krotnie wałkiem, jednorazowy nakład 100 ml/m2.
  System Professional – linie – podłogi wysoko obciążone – 330 ml/m2 
  1. SIGMAVAR Primer, 1 -krotnie wałkiem lub 2-krotnie szpachlą parkieciarską. 
  2. Emalia Akrylowa Sigma Torno Aqua – malowanie pól boiskowych 
  3. Przed nałożeniem kolejnej warstwy lakieru emalia musi być dobrze usieciowana co następuje po minimum 24 godzinach. Sprawdzić stopień wyschnięcia poprzez miejscowe zmatowienie powierzchni emalii papierem ściernym 180-220. Powłoka nie powinna się kleić ani wałkować
  4. SIGMAVAR 2K PU, wałkiem 2-krotnie, jednorazowy nakład 100ml/m2 
  5. Szlif między warstwowy siatką lub papierem o granulacji 180 – 220 Emalia akrylowa Dekoral Professional – malowanie linii boiskowych 
  6. Przed nałożeniem warstwy lakieru emalia musi być dobrze wyschnięta minimum 24 godziny. Sprawdzić stopień wyschnięcia poprzez miejscowe zmatowienie powierzchni emalii papierem ściernym 180-220. Powłoka nie powinna się kleić ani wałkować. 
  7. SIGMAVAR 2K PU, 1-krotnie wałkiem, jednorazowy nakład 100 ml/m2. 
  System Professional – podłogi bardzo wysoko obciążone – 300 ml/m2 
  1. Podkład nasycający PU*: 60% obj. lakieru Extra Hard połysk i 40% obj. Rozcieńczalnika ProGold do lakierów poliuretanowych, 1-krotnie wałkiem nylonowym, jednorazowy nakład 120-150 ml/m2. 
  2. Szlif międzywarstwowy. 
  3. SIGMAVAR 2K PU, 1-krotnie wałkiem, jednorazowy nakład 150-180 ml/m2. 
  4. Szlif międzywarstwowy. 
  5. SIGMAVAR 2K PU, 1-krotnie wałkiem, jednorazowy nakład 150-180 ml/m2. 
   
  * zastosowanie podkładu PU może powodować większe przyciemnienie drewna. 
  Zastosowanie lakieru PU powoduje zwiększenie trwałości systemu lakierowego oraz nie powoduje podnoszenia włókien drewna, co ułatwia uzyskanie lepszej estetyki powierzchni w porównaniu z podkładem wodorozcieńczalnym. 
  W przypadku odnawiania starych warstw lakierniczych zaleca się przeprowadzenie testu na przyczepność. Małą powierzchnię najlepiej w mniej widocznym miejscu zeszlifować papierem ściernym 120-150 polakierować i pozostawić na kilka dni do utwardzenia. Sprawdzić przyczepność lakieru za pomocą monety (brzegiem monety mocno potrzeć o lakier). Jeżeli przyczepność jest dobra (np. powłoka lakierowa nie odspaja się i nie odpryskuje) zmatowić całą powierzchnię siatką 100-120 (półmat), 150-180 (połysk) i nałożyć dwie warstwy lakieru. 
   
  Wybór systemu lakierowania powinien uwzględniać doświadczenie i usprzętowienie wykonawcy oraz założony standard wykończenia.
   
  Warunki aplikacji
   
  Komponent A i B przed zmieszaniem należy doprowadzić do temperatury otoczenia. Temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +15°C do +25°C. 
  Lakier (składnik A) może być użyty tylko z utwardzaczem (składnikiem B) . Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Wilgotność lakierowanego drewna powinna wynosić od 7 % do 11 %. Względna wilgotność powietrza od 40 % do 65 %. 
  Niska temperatura i zawyżona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia powłoki. W trakcie prac aplikacyjnych oraz schnięcia powłok należy unikać przeciągów oraz miejscowego nagrzania powierzchni (promienie słoneczne, grzejniki, itp.) 
   
   
  Końcowe utwardzanie 

  Polakierowana powierzchnia może być eksploatowana po upływie 3 dni, przy czym pełną wytrzymałość mechaniczną powłoka uzyskuje po 7 dniach. W tym czasie nie należy zakrywać polakierowanej podłogi folią malarską, dywanem, itp., ponieważ może to wydłużyć czas utwardzania powłoki lub obniżyć jej parametry mechaniczne. 
   
 • Pliki do pobrania