Sigma Putz

Kolor
biały + Color PRO
Wygląd powłoki
baranek
Opakowanie handlowe
18kg
18kg BAZA ZN
Wydajność
0,25-0,7m2/kg
 • Przeznaczenie

  Sigma Putz jest gotową do nakładania masą tynkarską do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Przenaczona jest dla każdego rodzaju powierzchni takich jak: tynk, beton, beton komórkowy, płyta gipsowo-kartonowa, płyta pilśniowa i wiórowa. Jako wykończenie dekoracyjne do ścian i sufitów.
  Polecana jako wzmocnienie powierzchni szczególnie narażonych na uszkodzenia.
 • Główne zalety
  • łatwa aplikacja
  • wysoka estetyka tynkowanych powierzchni
  • szeroka gama faktur i uziarnień
 • Dane techniczne

  Kolory Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolor PRO w szerokiej palecie kolorów wg Wzornika Fasadowego.
  Pigmenty odporne na wpływ czynników atmosferycznych.
  Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,9 ± 5%
   
  Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 24 h
  Maksymalna grubość ziarna [mm] Baranek 1-3
   
  Opór dyfuzyjny względny Sd, [m] ≤ 0,2
   
  Zawartość części stałych, min. [%wag]
   
  87,0
  Podciąganie kapilarne wody,  α [kg/m2h0,5]
   
  ≤ 0,5
  Rekomendowana ilość warstw
   
  1
  Sposób nanoszenia Paca, natrysk
   
  Wygląd powłoki
   
  faktura baranka
   
  Wydajność Baranek 1 mm - 1,5 ÷ 2,0 kg/m2
  Baranek 1,5 mm - 2,0 ÷ 2,5 kg/m2
  Baranek 2 mm - 2,5 ÷ 3,0 kg/m2
  Baranek 3 mm - 3,5 ÷ 4,0 kg/m2
 • Sposób stosowania

  Przygotowanie podłoża

  Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów należy zastosować specjalne materiały przeznaczone do ich likwidacji.
  Gruntowanie:
  Powierzchnie silnie lub zmiennie absorbujące zagruntować Sigmafix Universal.
  Podłoże przed nałożeniem tynku należy zagruntować farbą podkładową: Sigma Kwarts (przy stosowaniu wewnątrz) i Sigma Kwartstone (przy stosowaniu na zewnątrz) w kolorze zbliżonym do tynku. Farbę podkładową należy rozcieńczyć max 15-20% obj. wody.

  Przygotowanie tynku

  Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem tynk należy dokładnie wymieszać (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym) aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy.

  Nakładanie:
  Masę tynkarską należy nałożyć na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzewnej równomierną warstwą na grubość ziarna. Następnie pacą plastikową ukształtować fakturę tynku, zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi.
  Wysychanie:
  Podczas aplikacji i wysychania tynku wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%, a temperatura powinna być w zakresie od +5 do +30ºC. Czas schnięcia nałożonego na podłoże tynku (w temperaturze +20ºC i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Całkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej następuje po 3 tygodniach. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania tynku i powodują trudności w aplikacji. Nowo nałożony tynk chronić przed opadami atmosferycznymi przez ok. 3 godziny aż do jego całkowitego utwardzenia.
  Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia umyj wodą.

  Systemy powłokowe:
  Na zewnątrz:   
  Na pierwszą warstwę należy zastosować jedną warstwę Sigma Kwartstone w kolorze ostatniej warstwy tynku, rozcieńczoną ok. 15% obj. wody. Zużycie ok. 300 g/m2. Wykończyć jedną warstwą Sigmaputz.
  Wewnątrz:
  Na pierwszą warstwę zastosować jedną warstwę Sigma Kwarts w kolorze ostatniej warstwy tynku, rozcieńczoną ok. 15% obj. wody. Zużycie ok. 300 g/m2. Wykończyć jedną warstwą Sigmaputz.

   

  Dodatkowe informacje

  Krawędzie wzdłuż okien i drzwi należy zabezpieczyć taśmą maskującą. Należy usunąć taśmę maskującą zanim tynk stwardnieje. Nakładać tynk kielnią jedną grubą warstwą. Grubość ziarna określa grubość powłoki. Gdy pokryjemy tynkiem kilka metrów kwadratowych powierzchni, należy ją zatrzeć plastikową packą ruchem rotacyjnym, po chwili czynność tę powtórzyć. Aby uzyskać maksymalny efekt należy stosunkowo lekko, bez nacisku, przeciągać packę po powierzchni. Przy większych powierzchniach
  zalecana jest praca w dwie osoby, z których jedna nakłada tynk, a druga wygładza powierzchnię.
  W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym produktami z tej samej partii produkcyjnej. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, nagrzanych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

  Przy aplikacji natryskiem duża ilość powietrza i względnie mała ilość materiału daje w efekcie strukturę gładszą. Niewielka ilość powietrza i odpowiednio duża ilość materiału daje strukturę bardziej chropowatą.
  W przypadku nakładania na świeże podłoża mineralne zaleca się zachowanie 28 dniowego okresu karencji.

  Wyrób przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 0ºC do +25ºC. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz.

   

  Zalecenia BHP i P.Poż

  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
  Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
 • Narzędzia

  • Rajberka

 • Pliki do pobrania