ANIMIR Sp. z o.o. Chwaliszewo 64 Poznań
tel.: (061) 853 03 72 fax: (061) 853 06 86